Perlit Nedir?Genleşmiş Perlit Nedir? - Genleşmiş Perlitin Kimyasal ve Fiziksel Özellikleri
Genleşmiş Perlitin Uygulama Özellikleri
- Genleşmiş Perlitin Kullanım Alanları
Bünyesinde %2-6 oranında bağlı su bulunduran ve camsı bir kayaç olan perlitin 900-1000 oC arasında ısıtılmasıyla 15-20 katı bir hacim büyümesi sağlanması sonucu elde edilen düşük yoğunluktaki malzemeye GENLEŞMİŞ PERLİT denir.

Genleşmiş perlit; başlıca inşaat, filtre, yalıtım, tekstil yıkama, dolgu malzemesi, döküm, petrol endüstrileri ile tarım sektörü, deniz kirliliğinin önlenmesi çalışmaları ve temizleyici olarak kullanılır.

Yapıların ısınma giderlerinde; duvar, çatı ve döşemelerde yalıtım ve çift cam uygulamak, kazan dairesinde yanmayı iyileştirmek sureti ile yakıttan %70'e varan ekonomi sağlamak mümkündür.

Bu uygulamanın doğal sonucu olarak;