Perlit Nedir?Genleşmiş Perlit Nedir? - Genleşmiş Perlitin Kimyasal ve Fiziksel Özellikleri
Genleşmiş Perlitin Uygulama Özellikleri
- Genleşmiş Perlitin Kullanım Alanları

A. İnşaat sektörü
a) Perlitli Yaltım Sıvalarında
b) Şekillendirilmiş izolasyon malzemeleri (çatı ve zemin izolasyonlarında)
c) Perlit agregalı hafifi yalıtım betonu (Çimento veya alçı bağlayıcı)
d) Perlit agregalı hafifi yapı elemanları tavan kiremitleri, boru izolasyonları vs.
e) Isı ve ses yalıtıcı gevşek dolgu maddesi olarak perlit kullanımı  Gevşek dolgu malzemesi olarak (tavan araları zemin ve duvar boşluklarında yalıtım malzemesi olarak; silikonla özel bir işleme tabi tutularak köpük halinde)
f)Yüzey döşemelerinde (ısı ve ses yalıtıcı olarak)
g) Çimento ve alçı dışındaki bağlayıcılarla yapılan özel amaçlı perlit betonları

B.Tarım Sektörü
Toprağın fiziksel özelliklerini artırıcı "substrat" Maddesi olarak, gerekli uygun toprak koşullarını sağlamak topraktaki sıkılığın artmasına yardım ederek su drenajını azaltmak ve nemi muhafaza etmek, fideler için üreme ortamı oluşturmak, toprağı havalandırmak gibi nedenlerle aşağıdaki alanlarla geniş olarak kullanılır.
a) Tarla Tarımında
b) Bahçe tarımı ve seracılıkta (fide yetiştiricilik, kültür tarımı gibi)
c) Çimli spor alanlarında

C.Sanayi Sektörü

C.1. Gıda, ilaç ve diğer kimyasal maddeler üretiminde süzme yardımcı maddesi olarak perlit kullanımı

a) Gıda sanayiinde
- Bira, şarap ve likörleri süzmede 
- Bitkisel yemeklik yağlarını süzmede
- Meyve sularını süzmede
- Şeker şerbeti süzmede
- Mısır şerbeti süzmede(Glikoz /Dekstroz üretiminde)

b) İlaç ve kimya sanayiinde
- Antibiyotiklerin süzülmesinde
- Pektin süzmede
- Soda külü eriyiklerinin filtrasyonu
- Sitrik asit süzmede
- Sodyum silikat (su cam) filtrasyonu 
- Sülfürik asit filtrasyonu
- Uranyum şerbeti filtrasyonu
- Kağıt sanayiinde (Beyaz su filtrasyonu)
- Flok süzmede (Alüminyum hidroksit ve flokülasyon işlemlerinde)
- Boyaların süzülmesinde
- Fosforik asit süzmede

c) Diğer süzme işlemlerinde
- Makina yağı süzmede (kullanılmış makina yağlarının rejerasyonu)
- İçme suyu süzmede
- Yüzme havuzlarının suyunu süzmede
- Atık suları temizleme ve süzme işlemlerinde

C.2. İlaç ve kimya sanayiinde dolgu maddesi olarak

a) Çeşitli ilaçlarda (insan sağlığı ilaçları veteriner ilaçları)
b) Haşere ilaçlarında (bitki koruma vb.)
c) Temizleyici tozlarda
d) Gübrelerde
e) Dinamit üretiminde
f) Testüre örtücülüğü yüksek (yüzeyi grenli) boyaların üretiminde
g) Kozmetik sanayiinde (sabun vb.)

C.3. Sanayide ısı yalıtım malzemesi olarak

a) 1000°C ye kadar sıcaklıktaki reaktörlerin potanların vb. yalıtımında
b) Soğuk hava depolarının yalıtımında
c) Sıvılaştırılmış gaz tanklarının ısı yalıtımında
- Sıvılaştırılmış petrol gazları (LPG)
- Sıvılaştırılmış doğal gazlar (LNG)
- Sıvı oksijen
- Sıvı azot ve amonyak
- Sıvı propan, etan ve metan
- Sıvı soygazlar, itici gazlar (propellanlar), soğutucu gazlar (refrigeranlar vb.)

C.4. Seramik ve cam sanayiinde katkı maddesi olarak

C.5. Metalürjide

a) Döküm kumuna katkı maddesi olarak
b) Dökümcülükte metalurjik flaks olarak
c) Potadaki ergimiş metalin korunmasında
d) Demir-Çelik sanayiinde ergimiş metalin cüruf kontrol unda
e) Dövmede veya haddeye giden sıcak metal ingotların ısı kayıplarını önlemede
f) Perlitli yalıtıcı refrakterlerin üretiminde
- Seramik bağlayıcılı refrakter tuğlalar
- Alüminyum fosfat bağlayıcılı perlit refrakter tuğla veya betonlar
- Perlitli refrakter harçlar

D. Diğer Alanlardaki Uygulamalar
- Petrol, su ve jeotermal sondajlarda (çimentolama işlemini kolaylaştırıcı katkı maddesi olarak)
- Gemi diplerini kaplama ve yalıtımında (kalafat macunları)
- Petrol artıklarından veya diğer yağlı atıklarından kaynaklanan su kirliliğini gidermede (Bilhassa denizlerdeki)
- Baraj göllerinde, kentlerde, açık su rezervuarlarda buharlaşmayla su kaybını önleyici olarak
- Ambalajlamada dolgu malzemesi olarak
- Plastik köpük ve plakalara dolgu ve katkı malzemesi olarak
- Ucuz ve hafif plastik mobilya yapımında dolgu maddesi olarak (Bahçe sandalye ve masası)
- Yangına karşı özellikle çelik kontrüksiyonlarda yalıtım katı olarak 

Ham perlitin, kırılmış, ögütülmüş ve tane boyutlarına ayrılmış olarak kullanım alanları şöyledir; 
1. Asit ve bazlara karşı, dayanıklı olduğu için özellikle kanalizasyon borularının üretiminde kullanılır.
2. İç ve dış inşaat sıvalarında, 
a) Dona karşı dayanıklı olduğu için su alan inşaatlarda 
b) Çatı ve teras su izolasyonlarında, 
c) Yüzme havuzu yapımında, 
d) Hafif yapı malzemesi karekterinde olduğu için ısı izolasyonunda sıva olarak veya 
briket gibi izolasyonlu hafif yapı elemanları üretiminde kullanılır. 
3. Demiryollarında patinaj kumu olarak 
4. Abrasif sanayiinde aşındırıcı olarak 
5. Filtre kumu ve çakıllı olarak su arıtma tesislerinde TS 4081'e uygun olarak kullanılır. 
6. Karayolu yapımında asfalt dolgu malzemesi olarak kullanılır.